DOS Symposier

I forbindelse med DOS kongressen afholdes DOS-symposier, der planlægges af fagområderne, interessegrupper eller af udvalg under DOS. Bestyrelsen har lavet en manual til disse symposier.

Tidligere DOS Symposier

2017

“Mesterlære”
Uddannelsesudvalget
– “Organisatorisk og praktisk oplæring i gynækologi ved simulationsbaseret læring og på operationsgangen”,  Uddannelsesansvarlige overlæge Jette Led Sørensen (Præsentation)
– “
Hvordan skabes det gode uddannelsesmiljø?”, Ledende overlæge Steen A. Schmidt (Præsentation)
-“
Mesterlære – hvad er mesters opgave?”, Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Brix (Præsentation)
– “
Mesterlære – hvad er lærlingens opgave?”, Yngre læge Jan Duedal Rölfing (Præsentation)

2017

“Det nye akutmedicinske speciale og samarbejdet med ortopædien…”
Kvalitetsudvalget
– “Velkomst og perspektivering”, Frank Damborg (Præsentation)
– “
Skæringsfladen” mellem ortopædkirurgi og akutmedicin, Ledende overlæge Sten Larsen (Præsentation)
– “
Hvordan ser/definerer DASEM sin egen rolle i forhold til ortopædien?”, Ledende overlæge Christian Skærbæk (Præsentation)
Skæringsfladen” mellem ortopædkirurgi og akutmedicin?”, Ledende overlæge Søren W. Rasmussen (Præsentation)

2017

”Meet the expert”
Uddannelsesudvalget
Diskussion af indsendte cases.
Emner: hofte, ankel, håndled og tibiaskaft frakturer

2017

“Studiedesigns – systematiske oversigter og metaanalyser i ortopædkirurgi”
Videnskabeligt Udvalg
– “Generel introduktion til systematiske oversigter og metaanalyser”, Professor Asbjørn Hrobjartsson (Synopsis)
– “Eksempel på udarbejdelse af et muskuloskeletalt Cochrane review”, Overlæge dr.med Stig Brorson (Synopsis)
– “Guideline panelers tilgang til brug af metaanalyser”, Statistiker Robin Christensen (Præsentation)
– “Andre typer af systematiske oversigter og metaanalyser”, Overlæge dr.med Stig Brorson (Synopsis)

2017

”Operativ versus non-operativ behandling”
Videnskabeligt Udvalg

Moderator præsenterer en case. Der laves afstemning med klik-system, hvorvidt tilhørerne vil vælge operativ eller non-operativ behandling. To eksperter får 4 min. hver til at argumentere for henholdsvis operativ og non-operativ behandling. Herefter er der åbent for spørgsmål og kommentarer fra salen. Til sidst gentages afstemningen for at se om holdningen blandt publikum har ændret sig. Oplæg til cases kan ses her (klik).

Collesfraktur: Michael Brix vs. Torben Bæk Hansen
Akut Akilleseneruptur: Kristoffer Barfod vs. Lars Ebskov
Proksimal Humerusfraktur: Bo Sanderhoff Olsen vs. Michael Væsel

2017

”Bone infections – animal models and clinical research”
Symposium ved Assistant professor Louise Kruse Jensen (DVM, PHD), University of Copenhagen
-“Experimental animal studies of bone infections – Focus on porcine models”, Louise Kruse Jensen
-“
Clinical studies of bone infections”, Martin McNally
-“
A combination of clinical and animal studies of bone infections”, Hans Gottlieb

2016

“Studiedesigns – muligheder, styrker og svagheder”
Videnskabeligt Udvalg
– “Retrospektiv og prospektiv Kohorte, Klaus Hindsø” (Se præsentation)
– “Guidelines og tilladelse, Jeanette Ø Penny” (Se præsentation)

2016

“DOS Jubilæums Symposium i Børneortopædi – Børnefrakturer”
Dansk Børneortopædisk Selskab
– “Børneknogler generelt, Klaus Hindsø” (Se præsentation)

2016

“Test og kompetencevurdering af den kommende speciallæge”
Uddannelsesudvalget
– ” Hvordan evaluerer vi i dag? (Claus Möger)
– Referat

2016

“NKR Menisklidelser”
Kvalitetsudvalget
– “Principper for udarbejdelsen af NKR, Camilla Ryge” (Se præsentation)
– “De vigtigste konklusioner i hverdagen, Michael Krogsgaard” (Se præsentation)
– “Den praktiserende læges rolle, Claus Munk” (Se præsentation)
– “Konklusioner fra radiologen, Trine Torfing” (Se præsentation)

2015

“Patient reported outcome measures “PROMs” – hvad skal vi med det?”
Videnskabeligt Udvalg
– “Hvad er en PROM?”:Powerpoint præsentation
Foredragsvideoer

2015

“Introduktionsstilling i ortopædkirurgi”
Uddannelsesudvalget
Uddannelsessymposium
Rekruttering til introduktionsstilling
Introuddannelsen
Den gode introduktionsstilling
Den gode uddannelsesuge

2015

“Patientinddragelse”
Kvalitetsudvalget

2014

“Nationale kliniske retningslinjer for håndledsnære underarmsbrud”
Kvalitetsudvalget
Dansk Ortopædisk Traumeselskab

2014

“Klinisk dokumentation og indførelse af nye implantater”
Kvalitetsudvalget

2014

“Orthopaedic Infections in Denmark – Status and Perspectives”

2014

“Ortopædkirurgisk uddannelse: et blik ind i fremtiden”
Uddannelsessymposium, Uddannelsesudvalget DOS

2014

“Power og sample size estimering”
Forskningssymposium, Videnskabeligt Udvalg DOS

2013

“Fase IV målbeskrivelserne: Hvor langt er vi kommet? ”
Uddannelsesudvalget

2013

“Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser”
Kvalitetsudvalget

2013

“Colles frakturer”
Dansk Håndkirurgisk Selskab

2012

“Fodproblemer hos patienter med diabetes”
Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab

2012

“Afspejler vores kliniske praksis den bedste nuværende evidens?”
Søren Overgaard, Henrik Malchau, Martin Lind, Mikkel Andersen (DOS)

2011

“Den ældre medicinske patient i ortopædkirurgien”
Bispebjerg Hospital, Aarhus Sygehus, Hvidovre Hospital (DOS)

2011

“Knogletumorer”
Dansk Sarkom Gruppe

2010

“Chronic low back pain and choice of treatment”
Interessegruppen for Rygkirurgi

2010

“Treatment of the Periprosthetic Hip Fracture”
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastisk Kirurgi
Dansk Ortopædisk Traumeselskab

2009

“10 års jubillæumssymposium, SAKS”
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

2009

“Registerbaserede studier versus randomiserede kliniske studier: Styrker og svagheder”
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastisk Kirurgi

2008

“Specialeplanlægning – proces og status”
Dansk Ortopædisk Selskab

2008

“Hoveduddannelsesstilling i ortopædisk kirurgi – nye tider”
Dansk Ortopædisk Selskab

2008

“Albuenære frakture hos børn”
Dansk Børneortopædisk Selskab

2007

“Referenceprogram for hoftefrakturer”
Dansk Ortopædisk Selskab

2007

“Patello-femoral instabilitet”
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

2006

“Den nye specialeplanlægning”
Dansk Ortopædisk Selskab