Vidensbanken – Uddannelsesmateriale

UDDU har opfordret uddannelsesansvarlige overlæger, og andre uddannelsesgivende, til at indsende relevante redskaber til brug i videreuddannelsen indenfor vort speciale. Det kan eksempelvis være hoftekørekort og evalueringsskemaer til vurdering af operative kompetencer. Formålet med disse er at skabe vores egen vidensbank med gode ideer til brug som inspiration for andre afdelinger.

Ligger din afdeling inde med lignende materiale som du mener andre kunne have glæde af, så send det venligst til editor@ortopaedi.dk

Kørekort – Køge

Logbog kommunikation – Køge

Kompetencekort til stuegang  – Køge

KortMalleol (Odense)

Kørekort til osteosyntese af simpel DistaleRadiusfraktur (Odense)

Osteosynteseglideskrue1 (Odense)

Posterolateral Approch (Odense)

Syndesmoseskruer (Odense)

Operativ evaluering af kirurgisk færdigheder (OUH – Region Syd)