Videnskabeligt Udvalg

Det videnskabelige udvalg er et fast udvalg med i alt 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være yngre læge ansat i hoveduddannelsesstilling på valgtidspunktet. Formanden for udvalget er medlem af bestyrelsen med titel af ”Formand for det videnskabelige udvalg” ligesom selskabets redaktør er medlem af udvalget, idet denne har en central rolle i forbindelse med håndtering af abstracts. Formanden og medlemmerne vælges på generalforsamlingen med en funktionstid på 3 år med mulighed for genvalg for yderligere 3 år.

Opgaver:
Udvalgets primære opgave er at sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder at tilrettelægge selskabets årsmøder. Udvalget vil således være ansvarlig for vurdering og udvælgelse af abstracts til årsmødet. I samarbejde med bestyrelsen udpeger udvalget Guildal forelæser og DOS Honorary Lecturer. Udvalget behandler ansøgninger vedrørende symposier, DOS fellowship, Ph.D prisen og Årets bedste artikel og udarbejder indstillinger til bestyrelsen.

Desuden vedligeholder VU forskningsrelaterede emner på selskabets hjemmeside eksempelvis oversigter med danske ortopædkirurgiske doktordisputatser, Ph.d. afhandlinger og forskningsgrupper.

Arbejdsform:
Videnskabeligt udvalg mødes 3 gange årligt til Halv/heldagsmøder.