Årets bedste artikel

Dansk ortopædisk selskab og Videnskabeligt udvalg uddeler hvert år en pris til bedste ortopædkirurgiske artikel publiceret af forskere fra Danmark.

Deadline for ansøgning er 1. april. Artikler publiceret i løbet af de sidste 12 måneder før deadline kan komme i betragtning (1. april i det forgange år til og med 31. marts samme år som deadline). En artiklen regnes for at være publiceret første gange, at den er online (e-pub dato).

Prisen er på 10.000 kr.

Førsteforfatter skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord) samt artikel i pdf format til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

Man skal ikke søge prisen, hvis man ikke kan være tilstede ved prisuddelingen.

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i Maj-Juni måned, bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse og der kan forventes svar primo september .

Der lægges vægt på arbejdets originalitet, metodologi, mulig betydning for ortopædisk kirurgi og tidskriftets impact factor v.h.a. et scoresystem. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Prisen vil blive uddelt ved DOS Kongressen i oktober måned.

Vindere

2017 Christian Skovgaard Nielsen

2016 Ashir Ejaz

2015 Martin Lindberg-Larsen

2014 Christian Skovgaard

2013 Henrik Palm

2012 Carsten Jensen

Årets PhD

Dansk ortopædisk selskab og Videnskabeligt udvalg uddeler hvert år en pris til bedste PhD afhandling udgået fra Danmark.

Prisen er på 10.000 kr.

Forfatteren skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord), incl. liste over publikationer fra PhD afhandling samt PhD afhandlingen i pdf format  til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

Der opfordres til at PhD afhandlingen registreres i DOS afhandlingsdatabase.

Der kan kun indsendes afhandlinger året efter forsvaret. Det vil sige, at afhandlinger forsvaret i f.eks. 2017 kan indstilles til Bedste afhandling i 2018. Deadline for ansøgning for en afhandling forsvaret i 2017 er 1. april 2018.

Man skal ikke søge prisen, hvis man ikke kan være tilstede ved prisuddelingen.

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i Maj-Juni måned, bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse og der kan forventes svar primo september .

Der lægges vægt på de indgående artiklers originalitet, metodologi, mulig betydning for ortopædisk kirurgi, tidsskrifternes impact factor, og den overordnede sammenhæng i arbejdet. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Prisen vil blive uddelt ved DOS Kongressen i oktober måned.

Vindere

2017 Per Hviid Gundtoft

2016 Nanna Hylleholt Sillesen

2015 Kristoffer Barfod

2014 Martin Gottliebsen

2013 Jeanette Østergard Penny og Capser B. Foldager (afhandling)

2012 Lonnie Froberg