Andre udvalg og tillidsposter

DRG-udvalget

Svend E. Østgaard (formand)
Næstformanden i DOS
Niels Dieter Röck
Dick Hansen

Rapport >>

Bestyrelsen for LVS (tidl. Dansk Medicinsk Selskab)

Søren Overgaard

Rapport >>

Repræsentantskabet for LVS

Se LVS’s hjemmeside

LVS’s medlem af styregruppen for akut-databasen under RKKP

Benn Duus

Rapport >>

LVS’ medlem af Det Nationale Udvalg for Kliniske Retningslinjer under Sundhedsstyrelsen

Benn Duus

Rapport >>

LVS’s netværksgruppe vedr. akutområdet

Benn Duus
Morten Schultz Larsen

Rapport >>

LVS´s medlem af Tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade

Henrik Grønborg

DOS repræsentant i arbejdsgruppen for afdækning af osteoporoseområdet

Henrik Palm

DADLs netværksgruppe vedr. akutområdet

Benn Duus

Rapport >>

Dansk Tværfaglig Register for Hoftenære Lårbensbrud (tidl. NIP)

Henrik Palm
Søren Bøvling

Rapport >>

Styregruppen for etablering af landsdækkende database for multitraumer

Morten Schultz Larsen

Rapport >>

Sundhedsstyrelsens nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer

Benn Duus

Rapport >>

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser

Bo Sanderhoff Olsen, Claus Munk Jensen

Rapport >>

Sundhedsstyrelsens arbejdesgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for menisk

Thomas Lind-Hansen
Claus Munk
Find Randberg

Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen

Per Kjærsgaard Andersen

Rapport >>

Sundhedsministeriets arbejdsgruppe vedr. multitraume og traumekirurgi i DRG-systemet

Svend Østgaard
Frank Farsø
Henrik Grønborg

RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), Fagudvalg for Antitrombotika:

Steen Mejdahl
Ad hoc: Frank Madsen, Søren Overgaard

Rapport >>

Dansk Lægemiddelinformation – forfattere/referenter til Medicin.dk

Lars Borris, Kapillærstabiliserende midler (flavonoider) (referent), Skleroserende midler til lokal injektion (referent)
Peter Holmberg Jørgensen, antimikrobielle midler til lokal brug (referent)
Søren Kold, knoglemorfogene proteiner (forfatter)
Thomas Andersen, knoglemorfogene proteiner (referent)

“The Bone and Joint Decade 2010-2020”

Benny Dahl

Rapport >>

Dansk Selskab for Geriatris arbejdsgruppe vedr. ortogeriatri

Benn Duus
Henrik Palm
Carsten Fladmose
Lars Borris

Rapport >>

Arbejdsgruppe vedr. fagligt oplæg om ny og skånsom operativ behandling på cancerområdet

Johnny Keller

EFORT – EBOT eksaminatører

Bjarne Møller Madsen, børneortopaedi
Per Wagner Kristensen, knækirurgi
Bo Sanderhoff Olsen, skulderkirurgi

Rapport >>

UEMS/EBOT National Delegates
Marie Fridberg
Søren Kold

EFORT National Delegates
Søren Overgaard
Klaus Hindsø

EFORT EU Affairs
Søren Overgaard

Liaison editors EFORT Journal “European Orthopaedics and Traumatology – EOTR

Søren Overgaard
Michael Mørk Petersen

SICOT – National Delegate

Michael Mørk Petersen

Rapport >>

Lægelig revisor

Søren Solgaard

Juridisk sagkyndig

Advokat Artur Bugsgang