Uddannelsesudvalget

Formand

Klinisk professor, Overlæge. Ph.D.
Søren Kold
Aalborg Universitets Hospital
Ortopædkirurgisk Afdeling
9000 Aalborg
education@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2016 – 2019 (kan ikke genvælges)
2013 – 2016

Speciallægerepræsentant

Martin Bille Henriksen
Afdelingslæge
Aalborg Universitetshospital
Ortopædkirurgisk afdeling
9000 Aalborg
Martin.h@rn.dk

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan genvælges én gang)

Speciallægerepræsentant

Andreas Balslev-Clausen
Overlæge
Hvidovre Hospital

andreas.peter.balslev-clausen@regionh.dk

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan ikke genvælges)
2014-2017

Hoveduddannelsesrepræsentant

Jan Duedal Rölfing
læge, ph.d.
Ortopædkirurgisk afdeling
Aarhus Universitetshospital

jan.rolfing@gmail.com

Habilitetserklæring

2016 – 2018 (kan ikke genvælges)

Yngre læge repræsentant

Jakob Klit
Afdelingslæge, PhD
Herlev Hospital
j.klit1@gmail.com

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan ikke genvælges)
2014-2017

YODA-repræsentant

Liv Risager Wahlsten
uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

2017 – 2020 (Kan ikke genvælges)

Hovedkursusleder

Overlæge
Per Wagner Kristensen
Vejle Sygehus , Ortopædkirurgisk afdeling
Beriderbakken 4,
7100 Vejle
per.wagner.kristensen@vgs.regionsyddanmark.dk

Habilitetserklæring

Tiltrådt 2007
Ikke medlem af uddannelsesudvalget, men deltager ved alle møderne.