NOF Legater

Göran Bauer’s Grant

Göran Bauer’s legat på €10.000 uddeles hvert andet år til et medlem af NOF.

Legatets formål er at støtte et forskningsophold som led i et videnskabeligt arbejde. Resultatet af det videnskabelige projekt skal ende i en publikation i Acta Orthopaedica.

Læs mere om legatet på NOF´s hjemmeside

NOF Congress Grants for Residents & Young Orthopaedic Surgeons

NOF