Rapport fra Gigtforeningen “Leddegigt i Danmark”

Gigtforeningen har netop udsendt en ny rapport ”Leddegigt i Danmark. Nøgletal 2018”, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

Udvalg af rapportens resultater:

–        Samlet har 48 % af patienter med leddegigt et dårligt selvvurderet helbred, mod kun 14,5 % i normalbefolkningen.

–        Næsten 90 % af personer med leddegigt har været generet af smerter eller ubehag i hænder, arme, ben, knæ, hofter eller led inden for de sidste 14 dage. Dette står i stor kontrast til normalbefolkningen, hvor andelen er 53,5 %.

–        Personer med leddegigt har 5,6 ekstra sygedage i 2013 sammenlignet med personer uden leddegigt.

–        Risikoen for at være multisyg er dobbelt så høj for personer med leddegigt end for normalbefolkningen.

Rapporten kan ses her.