Kvalitetsudvalg

Der er inden for det ortopædkirurgiske område stor interesse for kvalitetsarbejde. Selskabet var blandt de første, der tog initiativ til at etablere landsdækkende kvalitetsdatabaser (Dansk Hoftealloplastik Register). Der er siden etableret lignende databaser, der dækker andre områder af faget. Der er på sygehusejernes initiativ etableret andre kvalitetsdatabaser (NIP). Sundhedsstyrelsen planlægger at udarbejde landsdækkende kliniske retningslinjer. Disse skal udvikles i de videnskabelige selskabers regi. Det er opfattelsen i DOS’ bestyrelse, at udvikling af de konkrete kliniske retningslinjer skal forankres hos de enkelte fagområder. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke et organ, der kan håndtere denne opgave.

Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre koordineringen mellem daglig klinisk praksis og nye videnskabelige resultater samt implementering af disse, herunder håndtere fagområdernes udarbejdelse af referenceprogrammer samt sikre revision heraf. Derudover skal udvalget sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem fagområderne og kvalitetsdatabaserne og i fornødent omfang tage initiativ til samarbejde med patientorganisationer. Endelig vil udvalget få til opgave at forestå udvikling og koordinering af de kliniske retningslinjer samt vedligeholdelse af disse.

Kvalitetsudvalget er et fast udvalg under DOS. Formanden vælges på generalforsamlingen og er medlem af DOS bestyrelse. De øvrige medlemmer – i alt 9 – et for hvert fagområde, udpeges af fagområderne. Når fagområderne udpeger disse, skal fagområderne sikre, at de i størst muligt omfang repræsenterer de kliniske databaser. Formanden vælges med en funktionstid på 3 + 3 år, de medlemmer, der udpeges af fagområderne, har ligeledes en funktionstid på 3 + 3 år.

Kvalitetsudvalget har aktuelt fokus på følgende områder:

Korte Kliniske Retningslinier (KKR)
Nationale Kliniske Retningslinier (NKR)
Lærings og kvalitetsteams (LKT)