DOS retningslinjer for video optagelser på DOS kongressen

Formål: At medlemmer kan tilgå symposier, foredrag, generalforsamling etc på DOS hjemmeside efter kongressen er afholdt. Det kan især være relevant for sessioner, som er parallelt forløbende eller symposier, som har læringsmæssigt indhold. Endvidere kan præmierede foredrag fremhæves på hjemmesiden på denne måde.

Accept af video-optagelse: Foredragsholdere i videnskabelige sessioner og symposier informeres om video-optagelser og om at materialet muligvis vil blive anvendt på hjemmesiden. Desuden meddeles dette ved starten af sessionen til tilhørerne. Hvis foredragsholdere ikke ønsker at blive optaget respekteres dette.

Materialet på hjemmesiden: Video indhold på hjemmesiden vurderes en gang årligt med henblik på relevans. Ansvaret for dette ligger hos VU, med mindre materialet klart ligger under UDDU eller KU.

Hvad optages?: DOS udvalg, DOS bestyrelsesmedlemmer og symposie-arrangører ansøger DOS om video optagelse. Dette foregår med en skriftlig motivering, som behandles på sidste bestyrelsesmøde inden DOS kongressen.