Retningslinjer for poster og foredrag

Posters

 • Posteren må højest have målene 110 cm højde x 90 cm bredde.
 • Posterens tekst skal være på engelsk.
 • Posteren ophænges på løse vægge, der er opstillet tæt ved udstillingsområdet. Der vil være ophængningsmateriale til rådighed. Det er vigtigt, at din poster ophænges på den postervæg, som er angivet med dit abstractnummer. Dit abstractnummer fremgår af det brev, du har modtaget fra os om at dit abstract er udtaget til posterpræsentation.
 • Vi forventer, at posteren bliver ophængt senest ved mødets start.
 • De bedste postere udvælges til en postersession, hvor posteren skal præsenteres som et kort foredrag: – Varigheden af præsentationen er maksimalt 3 minutter – Ud over et titel-slide og disclosure-slide, må der maksimalt være tre øvrige slides. Fraset den kortere tid afsat til foredraget, så gælder samme retningslinjer som ved alm. foredrag (se nærmere nedenfor).
  Der vil blive givet besked om posteren er udtaget til posterforedragssessionen sammen med meddelelsen om at posteren er antaget. Tidspunktet for posterpræsentationen fremgår af mødeprogrammet.
 • Der uddeles en posterpræmie (1.500 kroner) som gives ud fra en samlet vurdering af posterens indhold og udførelse samt indlægget ved postersessionen.

Foredrag

 • Foredraget må maksimalt vare 6 minutter. Der er derudover afsat 2 minutter til diskussion. Ved overskridelse af tidsrammen må man forvente at blive afbrudt af chairman
 • Ved foredragskonkurrencen er den maksimale varighed 7 minutter med 3 minutter til diskussion
 • Foredraget skal afholdes på dansk eller engelsk
 • Teksten i præsentationen skal være engelsk
 • Man kan ikke bruge sin egen computer, men skal uploade præsentationen via USB-stick eller lign. til den på stedet værende computer inden sessionen starter. Der vil være teknisk assistance
 • Der uddeles en præmie til bedste og anden bedste præsentation i foredragskonkurrencen på hhv. 5000 kr. og 2500 kr.


Disclosures:

Vil fremgå af abstractet og behøver ikke at fremgå af præsentationen.

Angående præsentationer ved Årsmøderne på Radisson Blu, København

Der er p.t. kun windowsbaseret computer til rådighed med Microsoft Office 2010. Præsentationen skal således kunne vises i denne software.

Gode råd vedrørende mundtlige præsentationer:

 • Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at nå mere end 8-10 slides inden for den afsatte tid
 • Derudover kan man med fordel anvende både titel- og afslutningsslide
 • Undgå mere end 3-4 informationer pr. slide
 • Undgå slides med meget tekst, og undlad at læse teksten direkte fra dine slides
 • Benyt dig af muligheden for at gennemgå præsentationen med en ældre kollega eller din vejleder, inden DOS-mødet

Vejledning til bedømmelse af abstracts

Bedømmelse af indsendte abstracts foregår ved hjælp af et abstract bedømmelsessystem. Videnskabeligt Udvalg har udarbejdet en vejledning til brug ved bedømmelsen af abstracts. Bedømmelsesproceduren er en videreudvikling af ISK scoresystemet (læs mere her) og er videnskabeligt evalueret af videnskabeligt udvalg (læs mere her).

Læs vejledningen her.