Referenceprogrammer

Referenceprogrammer initieres af Dansk Ortopædisk Selskab, ofte efter forslag fra Interessegrupperne. Emnerne vælges efter deres aktualitet og kliniske betydning og formålet med arbejdet er, at angive vigtige anbefalinger, som er baseret på nyeste viden inden for området. DOS bestyrelse nedsætter en styregruppe som koordinere arbejdet og indhenter og redigerer manuskripter fra udvalgte forfattere. Styregruppen arrangerer et symposium ved et af DOS møderne, og efterfølgende er der høring på nettet. Høringen afsluttes med godkendelse af referenceprogrammet ved DOS generalforsamling, der afholdes ved forårsmødet.

Arbejdet med referenceprogrammer følger en manual, hvor programmet for symposium og høring fremgår.

Færdige referenceprogrammer (m.m.)