Vejledning til brug af nye implantater

Sundhedsstyrelsen har med “Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater” pr. december 2013 beskrevet et regelsæt for ibrugtagning af nye eller kendte implantattyper.

Vejledningen understreger, at et implantat ikke må ikke tages i brug i den kliniske enhed, før der er foretaget en faglig afvejning og vurdering af, om implantatet er egnet til den påtænkte behandling i den pågældende kliniske enhed. Nærmere beskrivelse af vejledningen findes her.

Det er den ledende overlæge, der har det faglige ansvar for ibrugtagning af nye implantattyper.

Kvalitetsudvalget under Dansk Ortopædisk Selskab har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes i forbindelse med ibrugtagning af et nyt implantat.

Skabelonen har ses her.