DOS Fellowship

DOS ønsker at støtte studie ophold på udenlanske institutioner med det formål at lære forskningsområder- og/eller metoder, som efter opholdet kan  implementeres i Danmark. Opholdet skal være på min. 3 mdr. Opholdet skal starte efter ansøgningsfristen.

Prisen er på 50.000 kr.

Ansøgningen sendes til formanden for Videnskabeligt Udvalg scientific@ortopaedi.dk

Deadline for ansøgning er 1. April.

Ansøger skal indsende motiveret ansøgning (max. 300 ord) med beskrivelse af hvilket forskningsområde- og/eller metode, der skal læres, og hvordan den efter endt ophold skal implementeres i Danmark. Endvidere skal ansøgers CV resume, anbefaling fra forskningsansvarlig fra den danske afdeling som skal implementere metoden og anbefaling fra den udenlandske institution som skal besøges, vedlægges ansøgningen. Samlet ansøgning indsendes som en pdf fil.

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i maj-juni måned, hvorefter bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse. Der kan forventes svar primo september. Der vil primært blive lagt vægt på betydningen af at få den nye forskningsmetode til Danmark, sekundært på ansøgers CV i bedømmelsen. Anbefalingen fra den danske afdeling bør sandsynliggøre at forskningsmetoden kan implementeres.

Prisen vil blive uddelt ved DOS Kongressen i oktober måned.

Efter endt ophold aflægges rapport som publiceres på hjemmesiden og i DOS bulletinen.

Uddelinger