Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget opgave er at planlægge og koordinere Dansk Ortopædisk Selskabs uddannelses- og kursusvirksomhed samt at vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget har følgende arbejdsopgaver:

  1. Rekruttering af læger til specialet.
  2. Udarbejdelse af målbeskrivelser i det ortopædkirurgiske introduktions- og hoveduddannelsesforløb, herunder tilrettelæggelse af de specialespecifikke kurser, samt deltagelse i ansættelsessamtaler ved ansættelse i hoveduddannelsesstilling.
  3. Udarbejdelse af vejledende målbeskrivelser for Fase IV uddannelsesforløb.
  4. I samarbejde med Yngre Ortopædkirurgier Danmark (YODA) afholdes den første fredag i maj måned (undtagen fredag den 1. maj) DOS uddannelsesdag.
  5. Afholder uddannelsessymposium på DOS kongressen.
  6. Inspektorkorps og inspektorrapporter.
  7. Vidensdeling mellem de ortopædkirurgiske afdelinger, herunder kørekortsordninger og vidensbank med uddannelsesmateriale.
  8. Internationalt har Uddannelsesudvalget en repræsentant i European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT), som er en organisation under Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Her arbejder man med international standardisering af den ortopædkirurgiske uddannelse samt forskellige aspekter af arbejdsforhold i forbindelse med specialet.

Udvalget består af en formand og 5 medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen. Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en hoveduddannelsesstilling. Ét udvalgsmedlem vælges på DOS generalforsamling som yngre læge repræsentant.  Yngre læge repræsentanten vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre Ortopædkirurger Danmark). Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, indstilles for en 2 årig funktionsperiode. Genindstilling kan ikke finde sted. De 2 øvrige medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valgtidspunktet,vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. Herudover deltager hovedkursusleder for de specialespecifikke kurser ved alle møder i uddannelsesudvalget.

Arbejdsform:

Uddannelsesudvalget mødes 4 gange årligt til halv/heldagsmøder.