Videnskabeligt Udvalg

Formand for videnskabeligt udvalg

Klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Ole Rahbek
Børneortopædi, afd. E.
Århus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
scientific@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2015 – 2018 (kan ikke genvælges)
2012 – 2015

Redaktør DOS

Uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d
Thomas Jakobsen
Aalborg Universitets Hospital
Ortopædkirurgisk Afdeling
9000 Aalborg
editor@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2017 – 2020 (kan ikke genvælges)
2014 – 2017

Afdelingslæge, ph.d.
Claus Varnum
Ortopædkirurgisk Afdeling
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
clausvarnum@gmail.com

Habilitetserklæring

2015 – 2018 (kan genvælges én gang)

1. reservelæge, lektor, ph.d.
Maiken Stilling
Ortopædkirurgisk afdeling
Universitetsklinisk for Hånd, Hofte og Knækirurgi
Hospitalsenheden Vest
Lægaardvej 12
7500 Holstebro

Habilitetserklæring

maiken.stilling@clin.au.dk

2015 – 2018 (kan genvælges én gang)

Afdelingslæge, ph.d.
Kristoffer Weisskirchner Barfod
Hvidovre Hospital
Artroskopisk Center
Kettegård Alle 30
2630 Hvidovre
kbarfod@dadlnet.dk

Habilitetserklæring

2016 – 2019 (kan genvælges én gang)