DOS mener, at der skal foreligge klinisk dokumentation for

  • en given behandling
  • et implantat eller
  • andet medicinsk udstyrfør ibrugtagning som rutine i patientbehandlingen

Læs hele DOS politiken her:

“DOS politik for ibrugtagning af nye behandlinger, implantater og andet medicinsk udstyr (klik her)”