Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

Korte Kliniske retningslinier i DOS regi udfærdiges altid efter følgende metodebog (Læs her).

Der er fastlagt et årshjul for udfærdigelsen. Dette kan læses her.

En KKR gælder 4 år. Efter 3 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 4 år erstattes KKR herefter af ny udgave eller er ikke længere gældende. KKR der på denne måde er “udgået” kan ses under fanebladet “udgåede KKR”.

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 4 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).