Udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde i DOS

DOS dækker rimelige udgifter for flg. personer i forbindelse med DOS relaterede aktiviteter:

Når man deltager i arbejde i DOS’s faste udvalg dvs. Uddannelsesudvalg, Videnskabeligt udvalg og Kvalitetsudvalg dækker DOS udgifter i forbindelse møder i udvalgene iht. nedenstående regler. Derudover dækkes ad hoc aktiviteter herunder rejseomkostninger og mødeudgifter for ovenstående personkreds og andre efter forudgående aftale med DOS kasseren.

Hvad dækkes:

Der dækkes rimelige transportudgifter, primært offentlig transport, med dokumentation, evt. samkørsel i egen bil efter statens takster.

Der tilstræbes mødelokale på sygehus med forplejning fra lokal kantine.

Relevant overnatning, for eksempel under DOS Kongressen. Udgifter fra minibar refunderes ikke.

Takster for kørsel i egen bil:

2017

1,93 kr. pr. km

Sådan gør du

Hent refusionsark og udfyld det med relevante oplysninger vedr. Formål, udgifter og kontooplysninger mm.

Bilag bedes indscannet vedhæftes mail og nummereres i henhold til listen på refusionsarket.

Mail refusionsark og bilag (HUSK bilag nr i filnavn) til

DOS Kasserer Marie Fridberg

treasurer@ortopaedi.dk

umiddelbart efter, at udgiften er afholdt.

Download refusionsark