Bedømmelsesprocedure

Hvert abstract tildeles 3 bedømmere af videnskabeligt udvalg. Disse udvælges fra et panel af bedømmere, som de enkelte fagområde-selskaber sammensætter. Formændene orienteres herom senest 1. marts og listen over bedømmere skal være videnskabeligt udvalg i hænde senest 1. maj. Listen skal indeholde navn, e-mail og telefonnummer, og fagområderne er ansvarlige for, at oplysningerne er korrekte, og at bedømmerne på listen vil påtage sig opgaven.

Videnskabeligt Udvalg har lavet en vejledning til bedømmelsesproceduren.

Læs vejledningen her.