DOS Kongressen 2018

Læs mere om kongressen og det spændende program  (opdateres).

Tilmelding åbner i uge 35.

NOF 2019

We will celebrate the first 100 years of NOF as an organization with focus on scientific excellence and uniting orthopedic surgeons from our member countries.

EFORT 2019

EFORT Congress Lisbon 2019 Congress is the best opportunity to share knowledge and enhance daily medical achievements.

Hvad er Ortopædi?

Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i behandlingen af medfødte, traumatologiske, udviklingsbetingede, degenerative, infektiøse og neoplastiske lidelser i bevægeapparatet. Herudover spiller den ortopædkirurgiske speciallæge en central rolle ved behandling af den svært tilskadekomne patient. Læs mere om ortopædi >>

Nyttige oplysninger om

DOS bestyrelsen, udvalg og fagområder

Her finder du information om de enkelte udvalgs sammensætning, deres arbejde og mødereferater.

Uddannelsesudvalget

Vidste du at, hovedkursuslederen for de specialespecifikke kurser deltager i alle udvalgets møder.

Videnskabeligt udvalg

Udvalgets primære opgave er at sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder at tilrettelægge selskabets årsmøder.

Kvalitetsudvalg

Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre koordineringen mellem daglig klinisk praksis og nye videnskabelige resultater samt implementering af disse.

EFORT

New NOF logo 2016

DOS_logo